SAAP Gebiedsontwikkeling is over een breed maatschappelijk terrein proactief en heeft de verwachting tijdig in te spelen op toekomstige verande-ringen die in de maatschappij zullen plaatsvinden. Naast contacten met belangenbehartigers in de breedste zin verstaan wij ons ook met zowel de lokale als de hogere overheden, onze professionals luisteren naar vele geluiden en signalen uit de maatschappij. We vertalen dit naar gebiedscon-cepten die inspelen op de wensen van de veranderende maatschappij.

Eigen initiatieven

Wij zijn creatief en creƫren eigen kansen in zowel de civiele- als de vastgoedmarkt. De uitwerking en realisering geschiedt via Linus Duurzaam BV

Eigen projecten en prijsvragen

Op vastgoed wat wij, soms ook met partners, in eigendom hebben ontwikkelen wij integrale projecten in al haar facetten gericht op het op een lijn brengen van publieke, private en particuliere belangen.

Projecten op uitnodiging

Op verzoek van / in overleg met lokale overheden ontwikkelen wij integrale projecten waarbij vooraf in overleg met die overheid de aan die locatie gerelateerde maatschappelijke opgaven worden op- en vastgesteld.